A.Szajda (S_)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 2C r_geografia 21
    3A-Ge,3B-Ge,3D-Ge,3F-Ge r_geografia 21
2C r_geografia 21
2 8:50- 9:35 3C geografia 21
2A-Ge,2B-Ge,2D-8/1,2E-Ge,2F-Ge r_geografia @
3A-Ge,3B-Ge,3D-Ge,3F-Ge r_geografia 21
3C geografia 21
3A-Ge,3B-Ge,3D-Ge,3F-Ge r_geografia 21
3 9:40-10:25   2A-Ge,2B-Ge,2D-8/1,2E-Ge,2F-Ge r_geografia @
3A-Ge,3B-Ge,3D-Ge,3F-Ge r_geografia 21
3C geografia 21
3A-Ge,3B-Ge,3D-Ge,3F-Ge r_geografia 21
4 10:40-11:25 1B geografia 21
1F geografia 21
  1C geografia 21
2A-Ge,2B-Ge,2D-8/1,2E-Ge,2F-Ge r_geografia 21
5 11:30-12:15 3C godz.wych 21
2C r_geografia 21
2C r_geografia 21
  2A-Ge,2B-Ge,2D-8/1,2E-Ge,2F-Ge r_geografia 21
6 12:20-13:05   3C geografia 21
2C r_geografia 21
  2C r_geografia 21
7 13:10-13:55     3C geografia 21
  1A geografia 21
Obowiązuje od: 2019-02-12
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-12
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum