2F
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 prawo TA 20 j.niemiecki-N1 #N1 12
j.niemiecki-N2 #N4 Bib
j.francuski-F1 #F2 15
j.hiszpański-H1 #H2 9
j.polski AW 4 j.polski AW 4 matematyka ZJ Pd
2 8:50- 9:35 historia BG 2 r_angielski-A1 #A1 SZOK
r_angielski-A2 #A2 III2
r_angielski-A3 #A3 Bib
r_angielski-A4 #A4 18
r_angielski-A5 #A-5 22
r_biologia-B1 #B2 12
r_niemiecki-Ni #JN2 7
r_geografia-Ge #Ge2 21
r_wos-Wo #Wo2 2
r_matematyka-M1 #M2 17
j.polski AW 4 j.polski AW 4 wf-N1 KE s3
wf-N2 ŁB s4
3 9:40-10:25 historia BG Pd r_angielski-A1 #A1 SZOK
r_angielski-A2 #A2 III2
r_angielski-A3 #A3 Bib
r_angielski-A4 #A4 18
r_angielski-A5 #A-5 22
r_biologia-B1 #B2 12
r_niemiecki-Ni #JN2 7
r_geografia-Ge #Ge2 21
r_wos-Wo #Wo2 2
r_matematyka-M1 #M2 17
matematyka ZJ Pd historia BG Pd wf-N1 KE s3
wf-N2 ŁB s4
4 10:40-11:25 j.polski AW 4 godz.wych BG Pd matematyka ZJ Pd historia BG 4 r_angielski-A1 #A1 SZOK
r_angielski-A2 #A2 9
r_angielski-A3 #A3 III2
r_angielski-A4 #A4 18
r_angielski-A5 #A-5 22
r_biologia-B1 #B2 12
r_niemiecki-Ni #JN2 aula
r_geografia-Ge #Ge2 21
r_wos-Wo #Wo2 2
r_matematyka-M1 #M2 17
5 11:30-12:15 j.polski AW 4 j.angielski-1/2 AT 20B
j.angielski-2/2 TK Bib
historia BG Pd u_przyroda-ps1 MJ IIIp
u_filoz-ps2 Sz 20
r_angielski-A1 #A1 SZOK
r_angielski-A2 #A2 9
r_angielski-A3 #A3 III2
r_angielski-A4 #A4 18
r_angielski-A5 #A-5 22
r_biologia-B1 #B2 12
r_niemiecki-Ni #JN2 aula
r_geografia-Ge #Ge2 21
r_wos-Wo #Wo2 2
r_matematyka-M1 #M2 17
6 12:20-13:05 matematyka ZJ 10 j.angielski-1/2 AT 20B
j.angielski-2/2 TK Bib
historia BG Pd u_przyroda-ps1 MJ IIIp
u_filoz-ps2 Sz 20
j.angielski-1/2 AT 20B
j.angielski-2/2 TK 18
7 13:10-13:55 j.niemiecki-N1 #N1 5
j.niemiecki-N2 #N4 Bib
j.francuski-F1 #F2 12
j.hiszpański-H1 #H2 22
j.polski AW 4 religia-1/2 KM 9 religia-1/2 KM 9 j.niemiecki-F1 AS Bib
8 14:00-14:45 etyka-F1 #Et2 2 j.polski AW 4   wf-N1 KE s3
wf-N2 ŁB s4
j.niemiecki-F1 AS Bib
9 14:50-15:35 etyka-F1 #Et2 2        
Obowiązuje od: 2018-10-29
Drukuj plan
wygenerowano 2018-10-28
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum