2F
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-1 #na1 IIIp
j.hiszpański-3 #Es2 20B
r_historia BG 3 matematyka ZJ Pd j.polski JM 3 r_angielski-A1 #A1 22
r_angielski-A2 #A2 18
r_angielski-A3 #A3 20B
r_angielski-A4 #A4 15
r_biologia-B1 #B2 11
r_geografia-Ge #G2 21
r_wos-Wo #W2 2
r_niemiecki-Ni #Ni1 SZOK
r_matematyka-M1 #M2 7
2 8:50- 9:35 prawo TA 11 r_historia BG 3 matematyka ZJ Pd wf-1 ŁB s4
wf-3 KE s3
r_angielski-A1 #A1 22
r_angielski-A2 #A2 18
r_angielski-A3 #A3 20B
r_angielski-A4 #A4 15
r_biologia-B1 #B2 11
r_geografia-Ge #G2 21
r_wos-Wo #W2 2
r_niemiecki-Ni #Ni1 SZOK
r_matematyka-M1 #M2 7
3 9:40-10:25 r_historia BG 8 matematyka ZJ 11 j.polski JM 3 j.angielski-a1 AT 20B
j.angielski-a2 EO SZOK
r_historia BG 5
4 10:40-11:25 j.angielski-a1 AT 5
j.angielski-a2 EO SZOK
r_angielski-A1 #A1 22
r_angielski-A2 #A2 18
r_angielski-A3 #A3 20B
r_angielski-A4 #A4 15
r_biologia-B1 #B2 11
r_geografia-Ge #G2 21
r_wos-Wo #W2 2
r_niemiecki-Ni #Ni1 Bib
r_matematyka-M1 #M2 7
j.polski JM 3 j.angielski-a1 AT 20B
j.angielski-a2 EO SZOK
j.polski JM 3
5 11:30-12:15 j.polski JM 3 r_angielski-A1 #A1 22
r_angielski-A2 #A2 18
r_angielski-A3 #A3 20B
r_angielski-A4 #A4 15
r_biologia-B1 #B2 11
r_geografia-Ge #G2 21
r_wos-Wo #W2 2
r_niemiecki-Ni #Ni1 Bib
r_matematyka-M1 #M2 7
godz.wych JM 3 u_przyroda-ps1 KB 11
u_socjol.-ps2 PE 9
wf-1 ŁB s4
j.niemiecki-2 AS Bib
6 12:20-13:05 j.polski JM 3 j.polski JM 3 religia KM 10 u_przyroda-ps1 S_ 21
u_socjol.-ps2 PE 9
wf-1 ŁB s4
j.niemiecki-2 AS Bib
7 13:10-13:55 religia KM 4 j.niemiecki-2 #nk2 10
wf-3 KE s3
r_historia BG 9 matematyka ZJ 17 j.niemiecki-1 #na1 9
j.hiszpański-3 #Es2 17
8 14:00-14:45 j.niemiecki-2 #nk2 5 wf-3 KE s3 r_historia BG 9 matematyka ZJ 17  
Obowiązuje od: 4 maja 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-10
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum